www.choose-again.com  Choose-Again is een centrum voor Attitudinal Healing opgericht door Diederik Wolsak. Er wordt gewerkt met De Zes Stappen.  

https://m.youtube.com/user/chooseagainsociety1  Op dit Youtube kanaal staan vele video’s met Diederik Wolsak.  

www.acim.org   www.miraclesincontact.nl   Het internationale en het Nederlandse contact- en informatiepunt voor studenten van Een cursus in wonderen. Op www.miraclesincontact.nl vind je, naast informatie over studiegroepen en activiteiten rondom de cursus, ook o.a. video’s van lezingen door cursus leraren en een webwinkel.

www.facim.org  Facim is het onderwijsinstituut dat aan de Foundation for Inner Peace verbonden is. Deze uitgebreide website bevat, naast de Vraag- en antwoordservice, informatie over de tot standkoming van A course in miracles en artikelen uit de nieuwsbrief van de Foundation: The Lighthouse. Hier kan al het materiaal van Kenneth Wapnick besteld worden.

www.eciw.nl  Vraag- en antwoordservice van Een cursus in wonderen. Deze service is gemaakt voor studenten van Een cursus in wonderen om hen te helpen bij het begrijpen en toepassen van het gedachtegoed van Een cursus in wonderen.  Alle vragen zijn beantwoord door Kenneth Wapnick, redacteur van de eerste uitgave van De Cursus.

www.koosjanson.nl  Koos Janson geeft workshops, jaargroepen en lezingen vanuit het gedachtegoed van Een cursus in wonderen. 

www.thework.com  The Work van Byron Kaitie biedt een krachtige methode om belemmerende overtuigingen en oordelen te onderzoeken en ongedaan te maken.

www.eckharttolle.com  Eckhart Tolle is auteur van o.a. het boek De kracht van het Nu. In dit boek beschrijft hij als eerste het fenomeen ‘het pijnlichaam’. Hij heeft hiermee een buitengewoon treffende beschrijving gegeven van de onbewust makende patronen van het ego.

http://voicedialogue.nl  Lietje Perizonius biedt diepgaand transformerend onderzoek via de Voice Dialogue methode en meer.

www.vanharttothart.org  Het Nederlandse Centrum voor Attitudinal Healing, opgericht door Els Thissen. Op deze website is informatie te vinden over de activiteiten van AH in Nederland. 

www.ahinternational.org  Het internationale Centrum voor Attitudinal Healing is opgericht door Jerry Jampolsky. Attitudinal Healing wil letterlijk zeggen: het helen van onze innerlijke houding of instelling. Op deze website is informatie te vinden over deze methode.