Onvrede? Stress? Depressie?

Kies opnieuw!

Er is een andere manier om naar jezelf
en de wereld te kijken...

Hoe zou het zijn als je liefdevoller met jezelf zou omgaan? Als alle ‘moeten’ en (zelf)kritiek van je afvalt? En je innerlijke vrede en vreugde zou ervaren?

De methode die we op deze website beschrijven heet het ‘Zes stappenplan naar vrijheid’, met als doel het (h)erkennen en loslaten van de innerlijke blokkades voor de ervaring van vrede, vreugde en vrijheid.

De zes stappen bieden je een simpele en doeltreffende aanpak om inzicht te krijgen in je onbewuste, belemmerende overtuigingen. Door het proces te doorlopen kun je de vergissing van je geloof in deze overtuigingen inzien en je de waarheid over jezelf weer herinneren.

Met andere woorden, zo kun je opnieuw kiezen om je, in plaats van met het ego, (weer) te identificeren met wat je in werkelijkheid bent: Onschuld, Liefde en gedachten gebaseerd op schuld en angst los laten en vervangen voor gedachten gebaseerd op Liefde.

Gevoel en gedrag vloeien automatisch voort uit datgene wat je gelooft. Daardoor kun je onvrede, stress, angst en disfunctionele gedragspatronen transformeren en weer leven vanuit innerlijke vrede.

Je kunt dit individueel doen of in een groep, wat wij een ‘cirkel’ noemen

Wat is een cirkel?

Een Choose-Again Cirkel is een veilige plek om het ‘Zes Stappen’ proces te ervaren en vervolgens te leren toepassen in je leven. Het werkt versterkend om in groepsverband naar je gevoelens en onderliggende overtuigingen te kijken, omdat je nooit de enige bent die ‘een gekleurde bril’ op heeft. De facilitator begeleidt je door de verschillende stappen heen. Het is niet nodig ervaring te hebben. Meestal is er een mix van ervaren en nieuwe deelnemers aanwezig, wat het tot een dynamisch geheel maakt waarin iedereen van elkaar kan leren.

De Herberg
Dit mens-zijn is een soort herberg
Elke ochtend weer nieuw bezoek.

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij
zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase……

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.

~ Rumi